Spoedpost Huisartsen

Avond-,nacht- en weekenddiensten:

Buiten openingstijden en op feestdagen kunt u zich wenden tot de centrale huisartsenpost Tilburg. Uitsluitend bij spoedgevallen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts, kunt u terecht bij de centrale huisartsenpost Tilburg:

Per 15-04-2019 is het telefoonnummer veranderd. Nieuwe nummer: 085-53 60 300

Lage Witsiebaan 2a

U dient voordat u de centrale huisartsenpost bezoekt altijd eerst te bellen.

 

Huisartsenpost route