Spoedgevallen

Bel 112 bij acute levensbedreigende situaties.

Het telefoonnummer voor overige spoedgevallen is direct te bereiken op het praktijknummer 013 - 542 27 22 (optie 1).

Deze spoedoptie (optie 1) is uitsluitend bestemd voor klachten of situaties waarbij onmiddellijke actie nodig is.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten mag u direct naar de praktijk komen.

               image.php2