Praktijkondersteuner-GGZ

Wat kan de praktijkondersteuner GGZ voor u betekenen?

De praktijkondersteuner GGZ kan in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden. U kunt hierbij denken aan: somberheid, angsten en fobieën, overspannenheid, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen en problemen in de opvoeding.

Waarom een praktijkondersteuner GGZ?

De praktijkondersteuner GGZ is aangesteld om de huisarts te ondersteunen in met name de zorg voor volwassenen en kinderen met sociale en psychische aandoeningen in de praktijk. Zo is de hulp en ondersteuning laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar. Op deze manier hopen we de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

De voornaamste taken van de praktijkondersteuner GGZ zijn:

  • Vraagverduidelijking van problemen waar u zelf even niet uitkomt
  • Begeleiding geven bij problemen van sociale en psychische aard
  • Oudere patiënten met geheugen- en of gedragsproblemen
  • Bij complexere problemen kijken of doorverwijzing naar een andere zorgverlener u kan helpen. Zij heeft kennis van de sociale kaart in de regio
  • Begeleiden/behandelen van kinderen met lichte of matige problematiek zoals (faal)angst, slaapproblemen, laag zelfbeeld etc. Zij kan hierbij een inschatting maken van de mate en ernst van de klachten en geven van een juist advies voor behandeling

De praktijkondersteuner GGZ werkt nauw samen met uw huisarts. Er is dus regelmatig onderling overleg.