Praktijkondersteuner-Somatiek

Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor ziektepreventie. Een goede begeleiding van mensen met een chronische ziekte verhoogt de kwaliteit van leven en hun zelfstandigheid.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner somatiek werkt nauw samen met de huisarts, houdt zelfstandig spreekuren en geeft voorlichting. Zij houdt spreekuren voor diverse patiëntengroepen:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • Astma en/of COPD
  • Hart- en vaatziekten

Als het nodig is, legt zij ook huisbezoeken af, met name bij ouderen.

Hoe komt u bij de praktijkondersteuner somatiek?

Als u op het spreekuur van de huisarts komt, kan de huisarts u verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner somatiek. Zij werkt uitsluitend volgens afspraak. Bij de doktersassistente kunt u hiervoor een afspraak maken. 

De verantwoordelijkheden

Uw huisarts is de hoofdbehandelaar en blijft eindverantwoordelijk voor uw zorg. Een aantal controles neemt de praktijkondersteuner somatiek van de huisarts over. Er is regelmatig overleg tussen de huisarts en de praktijkondersteuner somatiek. Hierin worden de controles en uw behandelplan besproken, zodat de huisarts op de hoogte blijft van uw gezondheidssituatie. Voor uw overige gezondheidsklachten kunt u vanzelfsprekend altijd bij uw huisarts terecht.